Automobilový očistec

Hľadať

Porsche Heaven_ 12

Boli sme sa pozrieť v renovátorskej dielni, ktorá vdychuje vozidlám značky Porsche nový život. A vôbec nezáleží na tom v akom stave prišli, keď opustia brány spoločnosti, sú ako nové – a niekedy renovátori pritlačia viac na pílu a sú ešte novšie, ako keď boli nové.

Text a foto: Samuel Vanko

Za bránami spoločnosti Vehicle Experts sa ocitnete ako v inom svete. Povedzme ako v raji, kde očistia dušu, telo a pošlú vás späť do virvaru bežných dní, aby ste si užívali večnosť – teda, ak ste Porsche.

 
Inzercia

 

My sme sa pri návšteve vybrali rovno za Florianom Scheuerom, dušou projektu. Zobral nás na krátku exkurziu, prešli sme si s ním haly, jednotlivé dielne a v každom kúte sme nechali svoje srdce. Automobily Ferdinanda Porsche, zúbožené, zhrdzavené, nepojazdné, no i celkom zachovalé postupne prechádzajú procesom renovácie až ich v poslednej miestnosti umyjú, zakryjú plachtou a pod ňou vyčkajú na svojho majiteľa. No už v celkom inom stave. S prvotriednym lakom, voňavým interiérom, motorovým priestorom, pred ktorým sa môžu hanbiť aj súčasné vozidlá. Ako čerešnička na torte potom pôsobí zvedavé sadnutie do niektorého zo zrenovovaných modelov a zabuchnutie dverí. Cvak, nič, len bezchybný cvak, žiadne nepresné uchytenie, vôľa, padnuté dvere. Nič, len to technicky presné a precízne cvak.

Inzercia