FIVA zmenila sídlo

Hľadať

Sídlom FIVA už viac nie je belgický Brusel. Po desiatich rokoch ohlásila celosvetová organizácia venovaná ochrane a propagácii historických vozidiel svoje presťahovanie do novej kancelárie vo Villa Rey v centre Turína v Taliansku.

Text: lm

FIVA vo svojich radoch taktiež privítala nového člena tímu, generálnym sekretárom sa 14. júna 2018 stal 36-ročný Gian Mario Mollar. Vďaka svojmu pôsobeniu v Automotoclub Storico Italiano (ASI) je už oboznámený s pracovnou kultúrou a systémami FIVA. Prezident organizácie Patrick Rollet pri uvítaní poznamenal: „Gian Mario je veľmi nadšený mladý kolega, ktorý výrazne prispeje k zjednodušeniu systémov a činnosti FIVA a počas nad-chádzajúcich rokov nám pomôže zlepšiť profesionalitu a efektivitu tohto medzinárodného orgánu.“

Inzercia