Investujete do historických vozidiel? A viete sa starať aj o vlastné peniaze?

Hľadať

Investujeme do historických vozidiel, ktoré ostatné roky trhajú rekordy v zhodnotení. Vieme, ako sa one starať, aby nestratili hodnotu. No viete sa postarať aj o peniaze? Možno je čas na privátneho bankára.

Advertoriál

Tak ako si vieme vybrať dobrého mechanika, mali by sme si vedieť vybrať aj správnu banku a v nej tie správne služby. Klientom, ktorí očakávajú individuálnejší prístup a riešenia sa banka venuje osobitne v rámci služby privátneho bankovníctva. To sa formovalo hlavne v 17. storočí keď sa objavili prvé banky, zameriavajúce sa na spravovanie osobných financií a majetok napríklad kráľovských rodín. Postupne sa v rôznych formách služba transformovala až do dnešnej podoby, keď takýto servis potrebujú aj úspešní podnikatelia, topmanažéri, významní športovci a osobnosti z kultúrneho a zo spoločenského prostredia. V regióne strednej a východnej Európy je lídrom v privátnom bankovníctve spoločnosť UniCredit. O privátnom bankovníctve sme sa pozhovárali s Romanom Hajdukom, riaditeľom pre privátnu klientelu spoločnosti UniCredit Bank na Slovensku.

Čo je to privátne bankovníctvo?
Je to nadštandardná služba, ktorú poskytuje banka vybraným majetným klientom, ktorí očakávajú individualizovanejší prístup a riešenia. Takýto servis vznikol počas rozvoja bankovníctva už v Benátkach, kde sa objavili prvé banky, ktoré sa zameriavali aj na spravovanie osobných financií bohatých rodín. Významná časť vývoja privátneho bankovníctva prebiehala hlavne v západnej časti Európy, kde vznikali už ku koncu 17. storočia banky, ktoré sa starali o majetok kráľovských rodín celé generácie, a niektoré z nich fungujú dodnes. Postupne sa v rôznych formách služba transformovala až do dnešnej podoby, keď takýto servis potrebujú aj úspešní podnikatelia, topmanažéri, významní športovci a osobnosti z kultúrneho a zo spoločenského prostredia. Vzniklo množstvo bánk s takýmto zameraním predovšetkým v Spojených štátoch amerických, Ázii a taktiež strednej a vo východnej Európe. A práve v regióne strednej a východnej Európy je UniCredit v privátnom bankovníctve lídrom.


Prečo by si mal človek vyhľadať alebo ako sa dostane k privátnemu bankárovi?
Podstatným momentom je nakumulovanie úspor, z ktorých časť už nie je nutná ako krátkodobá rezerva a môže byť zhodnocovaná v dlhodobejšom horizonte. V takom prípade je už potrebná rada, zvlášť pre ľudí, ktorí sú zaneprázdnení a venujú takmer všetok svoj čas aktivitám, v ktorých sú a chcú byť naďalej úspešní. K privátnemu bankárovi sa často dostávajú na základe referencií. V privátnom bankovníctve univerzálnej banky, ako je UniCredit Bank, je takáto služba ponúkaná jej vybraným klientom automaticky. Ide o klientov, ktorí držia na účtoch banky ako fyzické osoby nadštandardné zostatky, a taktiež úspešných majiteľov, konateľov a manažérov spoločností, s ktorými spolupracuje banka vo firemnej oblasti.

Aká je úloha privátneho bankára, kedy a s čím sa naňho môže klient obrátiť, v čom môže byť nápomocný?
Aktivita privátneho bankára sa začína už pri bežných, operatívnych záležitostiach, ako je starostlivosť o chod účtov klienta, o jeho cash flow, debetné aj kreditné karty, a stáva sa bežným, že už aj o poistenie. A dokonca taktiež o pomoc pri uľahčení operatívy v oblastiach, ktoré patria k jeho životnému štýlu. Realizujeme ju prostredníctvom služby Concierge, kde v rámci servisného centra riešime kontinuálne v režime 24/7 rôzne požiadavky klientov od rezervácie hotelov, reštaurácií, itinerárov dovoleniek, vstupeniek často na vypredané podujatia cez pomoc pri chode domácností a starostlivosti o deti až po darčekové služby a podobne. Keď som spomenul deti klientov, musím podotknúť, že pri našom servise sa často staráme nielen o klienta, ale aj o celú rodinu. Dobrými príkladmi sú vzdelávanie detí klientov v oblasti investovania a podnikania prostredníctvom našej akadémie, ako aj servis Educational Advisory, kde prostredníctvom partnera dokážeme poradiť pri výbere a príprave dieťaťa na špičkové univerzity. Ak sa vrátim k typickejšej bankovej oblasti, tak nezanedbateľnou úlohou bankára je aj monitorovanie úverových potrieb klienta. Pri ich riešení sa snažíme o čo najindividuálnejší prístup a poskytovanie flexibilných a rýchlych možností úverov, kde ako zábezpeku využívame ich zainvestované aktíva. Najväčšiu časť práce bankára však tvoria samotné investície. Pri ich riadení využívame know-how špičkových svetových správcov aktív, s ktorými UniCredit dlhodobo spolupracuje. Nepoužívame len jedného správcu, vyberáme spomedzi tých najlepších na trhu, ktorí majú najúspešnejšie pomery medzi výnosom a rizikom. V investičných certifikátoch sme opätovne aj na slovenskom trhu získali ocenenie za najlepšieho distribútora a aj výkonnosť v tejto oblasti.

Kto sa môže obrátiť na privátneho bankára?
V UniCredit to môže byť osoba s disponibilnými aktívami v banke už od 100-tis. EUR. Od tejto sumy poskytujeme v rámci privátneho bankovníctva individualizovanejší servis a klient dostáva k dispozícii svojho privátneho bankára. Máme vynikajúce a vysoko nadštandardné investičné riešenia, ktoré nie sú už od takýchto objemov v tomto segmente v bankách bežne k dispozícii. Pre využitie tej najindividuálnejšej správy aktív a najširšej škály produktov je potrebný disponibilný objem zdrojov ideálne od 1 mil. EUR.

Môže mať privátneho bankára investor laik alebo len skúsený investor? Pomáha privátne bankovníctvo investovať a nasmerovať investora?
Sme pripravení poskytnúť svoje služby obom typom investorov, na akých sa pýtate. V prípade investora, ktorý sa investovaniu pravidelne nevenuje alebo často pre čas ani nechce podrobnejšie venovať, sa o všetko postará banka. Častým príkladom takejto správy je u nás služba ETF Asset Management, ktorá okrem kvalitného a nákladovo efektívneho riadenia aktív poskytuje aj daňové výhody. Je však potrebné, aby klient nadefinoval základné rámce, hlavne v akých horizontoch chce zdroje naštruktúrovať a aký výnos má za cieľ dosiahnuť. Dalo by sa povedať, že na začiatku bankár a klient venujú veľa času správnemu pochopeniu a nastaveniu stratégie a následne je už len na klientovi, ako často má záujem do investícií zasahovať. V každom prípade ho bankár pravidelne informuje o stave a dôvodoch zmien v investičnom portfóliu. Naši špecialisti pravidelne sledujú situáciu na trhu a hľadajú vhodné príležitosti. Nezriedka nastáva to, že klienta po konzultáciách s privátnym bankárom investovanie chytí natoľko, že sa mu začne venovať aj pravidelnejšie, zvlášť ak už na to má viac času. Vzdelanie, odbornosť, rozhľadenosť privátneho bankára a schopnosť výborne komunikovať sú smerodajné. Bankár musí byť vždy o krok vpred. Aj v prípade veľmi skúsených investorov málokedy nastáva, že by klient nekonzultoval svoje námety a nezaujímal ho náš názor.

Inzercia