Redakcia Veterán SK & Vintage District Magazine

Vydavateľ Slovart rekord s.r.o.

Sídlo a korešpondenčná adresa vydavateľstva
Slovart rekord s.r.o., Blagoevova 12, 851 04 Bratislava

Fakturačné údaje
IČO: 35 724 536
DIČ: 2020268030
IČ DPH: SK 2020268030

Šéfredaktor:
Samuel Vanko – s.vanko@veteransk.sk
Tel.: +421 903 355 552

Redakcia: e-mail: redakcia@veteransk.sk
Peter Ivkovič, Jozef Murárik,
Ratmír Mozolák, Alojz Rank,
Emanuel Thurzo, Iľja Savoj,
Jacobo Almohada, Marián Bazala,
Lenka Mondočková, Pavel Pukanec

Marketingový riaditeľ:
Jakub Kránitz – j.kranitz@veteransk.sk

Dopyt na reklamu a články:
inzercia@veteransk.sk

E-Shop
Prevádzkovateľ: Simas s.r.o.

Tel.: +421 904 454 748
e-mail: eshop@vintagedistrict.sk