Redakcia Veterán SK & Vintage District Magazine

Vydavateľ Slovart rekord s.r.o.

Korešpondenčná adresa
Slovart rekord s.r.o., Blagoevova 12, 851 04 Bratislava

Fakturačná adresa
Slovart rekord s.r.o., Potočná 42, 900 84 Báhoň,
IČO: 35 724 536
DIČ: 2020268030
IČ DPH: SK 2020268030
Tel.: +421 903 355 552

Šéfredaktor:
Samuel Vanko – s.vanko@veteransk.sk

Sekretariát:
Bernadeta Slebodníková – b.slebodnikova@veteransk.sk

Marketingový riaditeľ:
Jakub Kránitz – j.kranitz@veteransk.sk

Obchodná riaditeľka
Iva Kyselicová – iva.kyselicová@veteransk.sk

Dopyt na reklamu a články:
inzercia@veteransk.sk

Redakcia: e-mail: redakcia@veteransk.sk
Ratmír Mozolák, Alojz Rank,
Emanuel Thurzo, Iľja Savoj,
Jacobo Almohada, Marián Bazala,
Zuzana Šťastná, Lenka Mondočková

E-Shop
Prevádzkovateľ: Simas s.r.o.

Tel.: +421 904 454 748
e-mail: eshop@vintagedistrict.sk