Redakcia Veterán SK & Vintage District Magazine

Vydavateľ:
Slovart rekord, s.r.o., Potočná 42, 900 84 Báhoň, IČO 35 724 536
Tel.:+421 903 355 552

Šéfredaktor:
Samuel Vanko – s.vanko@veteransk.sk

Sekretariát:
Bernadeta Slebodníková – b.slebodnikova@veteransk.sk

Redakcia: e-mail: redakcia@veteransk.sk
Ratmír Mozolák, Alojz Rank,
Emanuel Thurzo, Iľja Savoj,
Jacobo Almohada, Marián Bazala,
Zuzana Šťastná
Lenka Mondočková – l.mondockova@veteransk.sk

E-Shop
Prevádzkovateľ: Simas s.r.o.

Tel.: +421 904 454 748
e-mail: eshop@vintagedistrict.sk