Krištáľové krídlo s Matadorom 2016

Hľadať

V Záhorskej Bystrici odštartuje dňa 18. septembra 2016 charitatívna akcia Rallye Krištáľové krídlo s Matadorom. Podujatie sa koná pod záštitou podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho pri príležitosti osláv 20. výročia Krištáľového krídla.

Rallye Krištáľové krídlo s Matadorom je charitatívna jazda na historických vozidlách za účasti známych osobností. Jej cieľom je finančná zbierka na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Tento rok trasa povedie zo Záhorskej Bystrice cez Ivanku pri Dunaji, Senec, Svätý Jur až do Rače. Partnerom podujatia je spoločnosť Matador Group, ktorá je jednou z najstarších a najrešpektovanejších spoločností na Slovensku. Predseda predstavenstva a prezident Matador Group Štefan Rosina uvádza: „Skupina MATADOR je hrdá na to, že je generálnym reklamným partnerom tohto charitatívneho podujatia. Rallye je pre nás jedinečnou príležitosťou ako zmysluplne prepojiť náš dlhoročný vzťah k automobilovému priemyslu a vášeň k historickým vozidlám s pomocou ľuďom s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia.“

Okrem prehliadky historických vozidiel organizátori pripravili rôzne prekvapenia a súťaže. Ľudia majú jedinečnú príležitosť stráviť príjemnú nedeľu v spoločnosti známych osobností. „Teším sa, že tento rok potvrdil účasť rekordný počet umelcov, športovcov a ďalších známych ľudí. Veľmi si to cením. Sú empatickí a majú v sebe prirodzenú potrebu pomáhať. Aj vďaka nim sú naše zbierky úspešné,“ povedala organizátorka podujatia Mária Vaškovičová.

Cieľom tohtoročnej zbierky Nadácie Krištáľové krídlo je podpora Domu sv. Anny – zariadenia sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Z vyzbieraných prostriedkov bude financované aj liečenie pre Sašku Dzurila zo Záhorskej Bystrice, ktorá sa narodila s rázštepom chrbtice.

Zbierku môže verejnosť podporiť zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: SK12 0200 0000 0029 6279 5958. Zbierka je povolená MV SR pod číslom SVS – OVS3 – 2016/020695.
Nadácia Krištáľové krídlo bola založená s cieľom pomáhať rodinám, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam, a deťom, ktoré sú mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnuté. Nadácia reagovala medzi prvými na povodne v roku 2010 a zorganizovala jeden najväčších benefičných koncertov Pomôže celé Slovensko. Výsledok zbierky v čiastke cca 400 tisíc eur bol v plnom rozsahu prerozdelený ľuďom, ktorí v dôsledku povodní prišli o strechu nad hlavou. V rokoch 2012 a 2013 nadácia prispela sumou 67 000 eur občianskym združeniam, ktoré sa starajú o ľudí postihnutých Downovým syndrómom a autizmom. V roku 2014 bola otvorená nová intermediárna jednotka v hodnote 120 000 eur v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. V Malackách nadácia otvorila rehabilitačnú miestnosť Snoezelen v hodnote 9 000 eur, ktorá pomáha deťom i dospelým s rôznymi poruchami. V roku 2015 vyšla kniha Máme dieťa s autizmom, ktorej vydanie iniciovala a financovala Nadácia Krištáľové krídlo.

Inzercia