Nový produkt od XTB. Investície dostupnejšie ako kedykoľvek predtým

Hľadať

Rastúci záujem o investície, ťahaný technologickým pokrokom a ekonomickou situáciou, núti stále viac ľudí angažovať sa na kapitálovom trhu. Štatistiky XTB naznačujú stálu obľubu tradičného akciového trhu medzi investormi. Treba si však uvedomiť, že burza má svoje vstupné bariéry. XTB zavádza zmeny, vďaka ktorým bude investovanie dostupnejšie.

Pri sledovaní súčasných trendov si možno všimnúť, že investovanie je stále rozšírenejšie. Jednotlivé dáta potvrdzujú, že okrem iného rastie aj počet brokerských účtov. Tempo záujmu o vlastnú alokáciu kapitálu v posledných rokoch obzvlášť vzrástlo. Ako ukazujú údaje XTB, jednou z kľúčových oblastí záujmu investorov je kapitálový trh.

Prečo tento záujem o akcie a ETF? Tento jav možno vysvetliť tromi hlavnými faktormi – globalizáciou, rozvojom digitálnych technológií a túžbou chrániť kapitál pred nepriaznivými ekonomickými podmienkami, ovplyvnenými faktormi, medzi ktoré patrí napr. pandémia a vysoká inflácia. Dnes majú tí, ktorí si chcú vyskúšať svoje schopnosti ako individuálni investori, prístup na najdôležitejšie kapitálové trhy na svete priamo zo svojich chytrých telefónov. Treba si však uvedomiť, že vstup na burzu nie je vždy jednoduchý.

Investície dostupnejšie ako kedykoľvek predtým

Medzi vstupnými bariérami pre jednotlivých investorov, ktorí chcú začať svoje dobrodružstvo na akciovom trhu, sú najčastejšie zdôrazňované dva faktory. Prvým sú znalosti a druhým kapitál potrebný na vybudovanie vyváženého investičného portfólia. Preto sa XTB snaží tieto prekážky minimalizovať. Investičná platforma je už roky známa tým, že svojim klientom ponúka bezplatné finančné vzdelávanie, poskytuje aktuálne trhové dáta, organizuje živé stretnutia s analytikmi či vzdelávacie konferencie – Online investičnú konferenciu a Online trading konferenciu. Týmto spôsobom fintech zaisťuje, že investori využívajúci platformu sú adekvátne pripravení investovať svoje úspory.

Teraz bude minimalizovaná ďalšia bariéra, ktorou bol nedostatok adekvátneho kapitálu. XTB zavádza do svojej ponuky nový produkt – Frakčné akcie. Od 24. apríla nemusia investori v Českej republike a na Slovensku kupovať celý podiel (jeden kus akcie), ale môžu investovať do časti podielu, a to už od 10 eur. Investori tak budú môcť budovať svoje investičné portfóliá dostupnejším spôsobom. Navyše je potrebné zdôrazniť, že Česi aj Slováci budú mať príležitosť zoznámiť sa s touto novou funkcionalitou od XTB medzi prvými.

„Zavedenie Frakčných akcií otvára investorom nové možnosti a hrá významnú úlohu pri budovaní investičného portfólia. Na jednej strane Frakčné akcie znižujú vstupnú bariéru pre tých, ktorí práve začínajú svoju investičnú cestu. Na strane druhej slúžia ako dôležitý nástroj umožňujúci správne vyváženie a diverzifikáciu investícií pre skúsenejších účastníkov trhu. Práve táto dostupnosť robí kapitálový trh otvorenejším ako kedykoľvek predtým. Sme hrdí na to, že sme súčasťou tejto transformácie,“ hovorí Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB.

Frakčné akcie ponúkajú nové možnosti

Investovanie na akciovom trhu až doteraz narážalo na početné obmedzenia, najmä pokiaľ ide o budovanie investičného portfólia. Mnoho atraktívnych spoločností ako napr. Mastercard, Microsoft, Meta Platforms alebo Apple malo pre mnohých investorov príliš vysokú nominálnu cenu akcie. Vďaka Frakčným akciám sa tieto spoločnosti stávajú dostupné prakticky pre každého.

Frakčné akcie skrátka a dobre eliminujú potrebu nákupu celej akcie naraz. A ako to presne funguje? Pokiaľ je pre Vás nominálna cena akcie príliš drahá, môžete si kúpiť Frakčné akcie u XTB, ktoré predstavujú fiduciárne práva na časť akcie alebo ETF kótované na regulovaných trhoch. To vám umožní začať investovať s malou čiastkou, napríklad 10 eur. Investovaním do Frakčných akcií navyše investori získajú aj pomerný podiel ekonomických výhod, ako sú napr. dividendy.

Za zmienku tiež stojí, že Frakčné akcie rovnakej spoločnosti sa sčítajú v rámci jedného investičného portfólia. Keď súčet Frakčných akcií dosiahne celkovú hodnotu jednej akcie, stáva sa investor právoplatným vlastníkom jednej akcie spoločnosti.

Frakčné akcie (FA) sú vydané XTB na základe fiduciárneho práva na frakcie na akcie a ETF. FA nie sú samostatným finančným nástrojom. Obmedzené korporátne práva sú spojené s FA. Produkt je rizikový. Zoznámte sa s KID na webe: www.xtb.com/sk/fa-kid

Advertoriál

Inzercia