Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia reklamy.

Spoločnosť JAVAS s.r.o. so sídlom Nižný koniec 761, 023 01 Oščadnica, IČO : 35874490 zaznamenáva cookies na webových  stránkach na doménach www.vintagedistrict.sk a odvodených doménach. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok spoločnosti JAVAS s.r.o., ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok. Naša spoločnosť používa cookies na to, aby vám zabezpečila čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie využitie našich webových stránok. Cookies používame na to, aby sme vám predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by mohol byť pre vás zaujímavý, ale len v súvislosti s našimi produktmi alebo službami. Súbory cookies nemôžu preskúmavať váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky. Nepoužívame cookies na to, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, telefónu a podobne. Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti odkazy na iné internetové stránky, nezabudnite, prosím, že tieto služby majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na webových stránkach pred tým, ako ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies. 

Využívame cookies na vytváranie anonymných štatistických  záznamov

Počas každej Vašej návštevy používajú naše webové stránky analytické softvéry. Medzi tieto patria napríklad Google analytics, The Webalizer (www.webalizer.org). Vymenované ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.  Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

 Využívame cookies na  cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na  našich webových stránkach  na základe sledovania  Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii  v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa  konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu  používateľov, ktorých zaujala.

Cookies tretích strán

Webové stránky spoločnosti JAVAS s.r.o. využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Pre rovnaké účely využíva spoločnosť JAVAS s.r.o. aj službu The Webalizer. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google a The Webalizer, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google a The Webalizer.

Internetová stránka www.vintagedistrict.sk zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti  Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.  Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto  stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.