Slávna dáma Benzová jubiluje

Hľadať

Jutta Benz dovŕšila 1. októbra 2018 krásny vek 75 rokov. Nositeľka slávneho mena je pravnučka Berthy a Carla Benzovcov. Ako veľvyslankyňa značky Mercedes-Benz pravidelne vystupovala na podujatiach automobilových veteránov. Jutta Benz pritom často jazdí na patentovanom motorovom vozidle Benz – rovnako suverénne ako kedysi jej prastará mama Bertha. Manželka vynálezcu automobilu Carla Benza začala v roku 1888 písať históriu mobility prvou diaľkovou výpravou na automobile z Mannheimu do Pforzheimu.

„Mercedes-Benz Classic Jutte Benz srdečne blahoželá k jej 75. narodeninám. Vždy sa všetci veľmi tešíme, že ju aj s jej sviežim a trefným štýlom máme v tíme ako veľvyslankyňu značky na podujatiach,“ tvrdí Christian Boucke, vedúci Mercedes-Benz Classic. „A keď jazdí na patentovanom motorovom vozidle Benz ako kedysi jej prastará matka, je to pre mňa úplne autentický obraz.“

Carl Benz, prastarý otec Jutty Benz, 29. januára 1886 ohlásil patent na svoje „motorové vozidlo s prevádzkou na plynový motor“. Revolučný a úplne jedinečný návrh bol prvým automobilom na svete a začal písať históriu ako patentované motorové vozidlo Benz. Carlova manželka tento vývoj výrazne ovplyvňovala. Svojho manžela v každom ohľade podporovala a zadávala vždy nové vlastné intenzívne impulzy na ceste automobilu od jeho vynájdenia cez uvedenie na trh až po neustály vývoj.

Známa je aj diaľková výprava Berthy Benz s patentovaným motorovým vozidlom Benz z Mannheimu do Pforzheimu, ktorú pred 130 rokmi v auguste 1888 absolvovala spolu so svojimi dvoma synmi. Táto výprava bola záťažovou skúškou a zároveň dôkazom fungovania tohto veľkolepého vynálezu.

Hoci automobil v jej rodine, prirodzene, vždy zohrával dôležitú úlohu, pre Juttu Benz, ktorá sa narodila 1. októbra 1943 v Mannheime a svojich prastarých rodičov nikdy nepoznala, nie je bezpodmienečne stredobodom záujmu. Jutta Benz vyštudovala francúzsky jazyk a históriu, potom sa stala učiteľkou. Veľká zvedavosť na svet ju vždy znovu hnala na ďaleké cesty, napríklad po Ázii a Južnej Amerike.

Jutta Benz je poslednou nositeľkou priezviska, ktoré v priamej línii pochádza od Carla a Berthy Benz. Povedomie o tradícii rodiny a jej významnej úlohe v dejinách mobility jej odovzdal jej otec. Oživuje túto tradíciu: na požiadanie Jutta Benz vždy rada rozpráva príbeh vynájdenia automobilu, od problémov na začiatku a aj o zásluhách svojej prastarej matky.

Niet divu, že prechováva veľký obdiv k svojim prastarým rodičom a predovšetkým k svojej prastarej matke ako na svoju dobu pozoruhodnej žene: verejne prežívaná kreativita a rovnoprávnosť, ako ju poznáme dnes, boli za jej čias úplne iné. Bertha Benz rovnako ako jej manžel Carl sú symbolom jedinečnej histórie, ktorá začína vynájdením automobilu a viedla k úspechu značky Mercedes-Benz.

Inzercia