Slovenské skútre: MANET A TATRAN

Hľadať

Publikácia venovaná sériovo vyrábaným vozidlám v Považských strojárňach s najväčším dovoleným objemom 125 cm³. Dôstojne uzatvára rad kníh, podrobne mapujúci, nielen motocyklovú históriu v Považskej Bystrici.

>>>>> KÚPIŤ KNIHU MANET A TATRAN <<<<<

Zoznámi Vás s kolektívmi ktoré sa zúčastnili vývoja, s ich osobnými aj pracovnými vzťahmi, presnými rokmi pôsobenia jednotlivcov, na ktorých by sa mohlo zabudnúť.

Objavíte málo známe, chronologicky usporiadané detaily konštrukcie, vrátane farebných prevedení. Túto publikáciu spestria športové úpravy, diaľkové jazdy aj amatérske konštrukcie. Zoznámite sa s technickými údajmi, napr. párovania kľukových mechanizmov, ktoré boli pre bežného zákazníka nedostupné.

Nazriete do výkresovej dokumentácie, ktorá sa nevyskytuje v iných knižných tituloch. Táto publikácia sa vymyká bežnému štandardu, kde sú autori odkázaní len na sprostredkované informácie. V knihe spoznáte detaily vývoja v PB, ktoré sú iným autorom doteraz neznáme.

Bez prikrášľovania Vás oboznámi s problémami, ktoré sa nedostávali von mimo podnik, vrátanie nelichotivých názoroch konštruktéra na náš výrobok, ktoré sa pri iných motocyklových firmách v ČSSR neuvádzajú, s ohľadom na miestny lokálpatriotizmus a profesionálne utajovanie.

Inzercia