Ikonická 1203 v novom kabáte

2. februára 2021

Kto by si nespomenul na túto legendu. Neposedná, často štvorstopá, vyvíjali ju neuveriteľných 13 rokov a keď ju dali na kolesá, bola zastaralá. Ale aj tak… s [...]