Speed Twin vylovený z hmly

15. novembra 2021

Triumph Speed Twin z roku 1943 si chlapci zo Žiliny, dobrodruhovia, našli na internete. Cesta preň by si zaslúžila krátkometrážny groteskný film. Text: Samuel Vanko [...]