Odišiel velikán slovenského priemyslu

6. novembra 2022

Dňa 5. novembra 2022 nás navždy opustil Dr. h.c. Ing. Štefan Rosina starší. Stalo sa tak krátko na to, čo dňa 7. júla 2022 oslávil životné jubileum 90 rokov. [...]