Veteranisti pomáhajú

Hľadať

Leto patrilo viacerým vydareným podujatiam. O jedno z nich sa postaral Martin Mladoň, ktorý stojím aj za Tatranským Oldtimerom.

Pod jeho taktovkou sa koná aj zraz na nádhernom hoteli The Grand Vígľaš. Už niekoľko rokov po sebe sa organizátorovi na námestie zreštaurovaného zámku podarilo dotiahnuť vzácne skvosty predvojnovej automobilovej produkcie. Tento rok sa však podujatie nieslo aj vo výnimočnej atmosfére dobrého skutku. Súčasťou akcie bola zbierka, venovaná chorému Martinkovi Palgutovi. Malý bojovník tak dostal nádej. V tomto prípade síce finančnú, no od dobrých ľudí a pevne veríme, že nemalý obnos 750 eur mu pomôže. Organizátorom patrí česť, že popri náročnej organizácii sa dokážu podujať aj na dobročinné akcie. Ďakujeme..

Inzercia

Inzercia