Víkend spestrí ruža

Hľadať

Víkend nám predpripravilo podujatie 1000 míľ československých. Zatiaľ čo sa bude v sobotu v Prahe oceňovať a večer oslavovať, na Slovensku bude Ružomberská ruža veteránov v plnom rozkvete.

Text: Emanuel Thurzo

17. – 19. júna Ružomberská ruža veteránov, AMK Ružomberok.
18. – 19. júna Rendez 2016 – Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel. Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, Bratislava.

Program podujatia RENDEZ pod reklamou
REKLAMA NA VOMACKU TRICKA

Program podujatia:
• otvorenie výstaviska o 10:00
• výstava historických železničných vozidiel (defilé na točni len v sobotu od 12:30 do 14:00) spojená so slávnostným odovzdaním novoopraveného historického vozidla (v sobotu počas defilé)
• súbežná jazda dvoch parných osobných vlakov na trati Bratislava Petržalka – Bratislava Nové Mesto (len v nedeľu, odchod z Petržalky o 11.00)
• vyhliadkové jazdy parnými a motorovými vlakmi v Bratislave a okolí
• jazdy historickej električky a autobusu
• stála múzejná expozícia železničných zariadení
• spolujazdy na stanovišti parného rušňa, na motorovej drezine alebo motorovom vozíku (v sobotu s prestávkou cca od 12:00 do 14:00)
• prezentácia modelových a modulových koľajísk (OZ Vláčikovo, Klub Modrý Horizont, KŽM Vrútky a KŽM Bratislava)
• výstava modelov známeho modelára Jozefa Vajsochra
• vojenská ukážka bojov z 2. svetovej vojny (v sobotu od 16.10 do 17:10, v nedeľu od 14:15 do 15:15, KVH Carpathia)
• detský kútik – zábavné a náučné hry pre deti
• koncert C. a k. komorného dychového orchestra (v sobotu od 11:15 do 12:15, v nedeľu od 12:00 do 12:50)
• swingový koncert Funny Fellows (v sobotu od 18:00 do 19:00, v nedeľu od 13:00 do 14:00)
• výstava neželezničnej historickej techniky
• predaj upomienkových predmetov
• nočné fotografovanie (len v sobotu od 20:30 do 22:00)

Viac informácií TU.

Inzercia