Výstava RAF

Hľadať

Výstava venovaná letcom, technikom a vôbec celému personálu z Kráľovského letectva britských ozbrojených síl (RAF) za druhej svetovej vojny bola presunutá z brnianskeho pavilónu Morava do priestorov Technického múzea v Brne.

Text: Lenka Mondočková Foto: Samuel Vanko (ilustračné)

Okrem odlišného usporiadania došlo aj k rozšíreniu informácií a zbierkových predmetov TMB z histórie československého letectva, ktoré v októbri 2018 oslávi sto rokov od svojho vzniku. Výstava prezentuje úplný výpočet 2 500 československých príslušníkov Royal Air Force a venuje sa aj ženskému pomocnému leteckému zboru WAAF, ktorý sa bojov síce nezúčastňoval priamo, ale jeho práca v zázemí bola veľmi rozmanitá a nemenej dôležitá. Pôsobili napríklad pri údržbe radarov a lietadiel, na šifrovacích oddeleniach či pri analyzovaní prieskumných fotografií. Výstava tiež približuje život príslušníkov RAF v zajatí, osobné predmety i písomnosti. V časti venovanej československému letectvu si návštevníci môžu obzrieť okrem iného aj modely lietadiel, ktoré priamo v RAF vyrábali technici čakajúci na návrat svojho lietadla z boja. „Rytieri nebies – Fragmenty“ je výstava venovaná všetkým, ktorí bojovali za slobodnú republiku v druhej svetovej vojne v radách RAF a československého letectva do roku 1938. Podujatie bude verejnosti prístupné do 18. februára 2018.

Viac na:
www.technicalmuseum.cz

Inzercia