Žalovala Tatra obrovský Volkswagen?

Hľadať

Prišla nám do redakcie fotografia. Takých chodia po internete tisícky. Všakovaké polopravdy, šikovne prilepené k fotkám a tie sa šíria éterom ako mor. A sú ľudia, ktorí im bezhranične veria. Nám poslal čitateľ fotku Tatry T97, pre ktorú vraj kopřivnická automobilka zažalovala Volkswagen. Vážne? Opýtali sme sa.

autor koláže neznámy, Text: Mgr. Michaela Bortlová, kurátor / archív Technické múzeum Tatra, Kopřivnice

Toto sme našli na internete, a tak sme sa spýtali v múzeu Tatry, čo o tom hovoria dobové materiály.
„Československá Tatra žalovala nemecký Volkswagen za to, že ich „Chrobák“ sa až nápadne podobá na T 97, nasledovníka V 570. Potom, čo nacistické Nemecko v roku 1938 napadlo Československo, Tatra žalobu zrušila.“

Podľa znenia ide skôr o zle pochopenú informáciu a akúsi mýtizáciu, ktorá sa v prípade niektorých historických udalostí a káuz môže objaviť. Technické múzeum Tatra Kopřivnice nemá v archíve žiadny záznam o žalobe Tatry na VW z rokov 1938 – 1939. Žaloba na VW prebehla až po vojne a týkala sa niektorých prvkov, ktoré sa vyskytli v prípade „Chrobáka“, ale T 97 sa priamo nespomína. Výsledkom bola dohoda v podobe finančnej kompenzácie – hovorí sa o troch miliónoch. Nanešťastie, žiadnu oficiálnu dokumentáciu z procesu nemáme. Možno ešte čaká na objavenie.

Isté je len to, že dobových dokumentov o Tatre 97 sa zachovalo skutočne veľmi málo. Po okupácií Československa vošli do platnosti ríšske zákony s nariadeniami, ktoré v podstate zrušili celú výrobu osobných automobilov v Československu tak, aby netvorili konkurenciu nemeckým automobilkám. Navyše, Kopřivnice spadali do Sudet. Výnimkou bola Tatra, ktorá aj počas vojny kontinuálne vyrábala automobily, najmä nákladné pre nemeckú armádu a vo veľmi malom počte tiež osobné vozidlá T 87 a T 57K, opäť pre vojakov. Všetky ostatné automobilky prešli na vojnovú výrobu zbraní a munície.

Dokumentáciu k T 97 odviezli z Kopřivnice do Nemecka, pretože T 97 bola preukázateľne technologicky lepšia než VW, ktorý sa zlepšil až potom. Bohužiaľ, nepoznáme zákulisie k tomu, prečo sa tu počas vojny aj naďalej vyrábali autá, ale svoj podiel na tom má pravdepodobne Hans Ledwinka, ktorého po vojne uväznili. Názorov je veľa, osobne si však myslím, že ak by výrobu prerušili, ťažko by potom v roku 1947 skonštruovali prvý československý automobil T 600 Tatraplán, pretože ostatné závody taktiež zasiahli letecké nálety, napríklad plzeňská Škoda. Väčšiu ranu po vojne zasadili komunisti, ktorí tu v roku 1950 oficiálne zrušili výrobu osobných automobilov a výrobu Tatraplánu presunuli do Mladej Boleslavi, kde po roku vozidlo z dôvodu zlej technickej kvality skončilo úplne. Umelo zničili úspešný automobil. Je otázkou a ťažko možno hodnotiť, do akej miery do toho zasiahol nacionalizmus a politika. Chcelo by to revíziu a kritické zhodnotenie prameňov.

Čo sa týka V 570, tento prototyp bol preukázateľne skonštruovaný v roku 1933, čo možno doložiť dochovanými záznamami a číslovanými fotografiami. Prvý prototyp Ferdinanda Porsche sa zase datuje až v roku 1934. Navyše, Ledwinka a Porsche sa spolu poznali, pochádzali z rovnakej generácie a príležitostne sa stretávali, napríklad v 30. rokoch na Masarykovom okruhu v Brne z čoho máme aj fotografiu.

V Tatre sa aerodynamickou koncepciou vozidla so vzduchom chladeným motorom uloženým vzadu zaoberali už od počiatku 30. rokov (Hans Ledwinka a Erich Überlacker). Prvý skúšobný vzadu uložený vzduchom chladený prototyp dvojvalcového motora bol dokončený v továrni Tatra v roku 1931. Fyzicky sa však nedochoval, máme len jeho fotografie. Typ V 570 je nasledujúcim prototypom z roku 1933, ktorý by bolo možné v tej dobe vyrábať s nízkymi nákladmi, ale prioritou podniku bola T 77.

Inzercia