Ženské meno pre automobilku

Hľadať

Dnes je automobilový výrobca Mercedes-Benz svetoznámy a jeho meno nikomu netreba nijako zvlášť predstavovať. Je priekopníkom automobilizmu, nositeľom viacerých skutočne pokrokových riešení a v súčasnosti aj synonymom prémiového segmentu.

Text: Samuel Vanko Foto: archív Daimler

Pred 120 rokmi firma použila označenie, s ktorým sa neskôr stala slávnou. Písal sa 2. apríl 1900 a spoločnosť Daimler-Motoren-Gesellschaft prišla s rozhodnutím, že nazve svoje automobily po dcére Emila Jellineka, Mercédès, ktorá v tom čase oslávila jedenáste narodeniny. Rakúsky obchodník, žijúci vo francúzskom meste Nice, obchodoval s vozidlami značky Daimler a registroval ich na viaceré preteky. Prvé auto so španielsky znejúcim menom Mercedes 35 PS vyvolalo senzáciu. Objavilo sa v marci 1901 na týždni pretekov v Nice a zožalo úspech ako prototyp moderného vozidla. Paul Meyan, generálny tajomník pretekov vtedy povedal, „Vstúpili sme do éry Mercedesu“.

Inzercia