Čo čakať od historických značiek?

Hľadať

Pre niekoho je to strašiak, ktorý ho obmedzí, pre niekoho plus v podobe menších poplatkov a dlhších platností technických kontrol (HTK je potrebné vykonať každých 5 rokov).

ZZHV SR a FIVA majú v tomto jasno. Špeciálne evidenčné čísla a status historického vozidla obmedzujú používanie vozidla. Zákon č. 106/2018 Z. z. hovorí, že historické vozidlo, ktoré má vydaný preukaz historického vozidla, nie je určené na každodenné používanie.

V ľudskej reči by sa to dalo preložiť takto: jazdiť môžete v prípade účasti na podujatiach, cestou na foto alebo videoprodukciu, na HTK, na účely prípravy na HTK či STK, testovacie jazdy a podobne. V zákone nie je exaktne napísané, na ktoré činnosti sa vozidlo smie používať a na ktoré nie, no na pravidelné jazdenie do práce to určite nebude. Tých povolení je dosť na to, aby sa človek schuti povozil. Pre koho je to málo, tomu odchod od bielych značiek nemôžeme odporučiť. Hľadanie výhovoriek je za každých okolností len porušovanie pravidiel.

V každom prípade, existuje aj možnosť nechať si biele značky a pritom mať pridelený preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA. Zákon nerozlišuje, či má vozidlo riadne evidenčné číslo, alebo zvláštne evidenčné číslo! Historickým vozidlom teda nie je len to, ktoré má zvláštne evidenčné číslo H.

Medzi výhody statusu historického vozidla patrí využívanie slovenských diaľnic bez poplatkov. Tento fakt zatiaľ neplatí pre nákladné vozidlá, ale na zmene sa intenzívne pracuje. Ďalšou výhodou je lacnejšie PZP. Na tento produkt sa treba spýtať vo svojej poisťovni. ZZHV SR vykomunikovalo túto službu v Generali.

Inzercia